Lokalråd                                 

Læs om forklaringen på udformningen af Lokalrådets logo - symboliken i det her:

_______________________________________________________________

Indkaldelse til Generalforsamling

 

Der indkaldes til generalforsamling i Lokalråd Tybjerg og Omegn

tirsdag d. 30. maj 2017 kl. 19.30 i Cafeen, Tybjerghus, med følgende

 

 dagsorden

 

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2016
  5. Indkomne forslag
  6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer mht. tegningsregler og bestyrelsens størrelse.
  7. Valg for 2 år af medlemmer til Bestyrelsen , på valg er

            Jørn Haaber Christiansen, Tybjerglille Bakker

            Johnny Sørvin, Tybjerglille Bakker

            Anders Madsen, Aversi

            – der alle modtager genvalg

            Såfremt Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedtages kan desuden vælges et medlem for to år samt et medlem for et år.

  1. Valg for 1 år af suppleanter til Rådet
  2. Valg af revisor og revisorsuppleant
  3. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til for­manden og skal være modtaget senest 10 dage inden generalfor­sam­lingen. Efter fristens udløb offentliggøres forslagene på tybjerg.info.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer kan ligeledes ses på tybjerginfo.dk

 Forslag til ændringer kan læses her:

Stemmeret har alle borgere bosat i Lokalrådets område, der er fyldt 15 år. Samme gruppe er valgbare til Rådets bestyrelse.

Lokalrådet byder på kaffe/te og kage, iøvrigt vil drikkevarer kunne købes til Cafeens priser.

 

 Vedtægter læs her:

læs regnskab for 2014 her:
læs referat fra generalforsamlingen 2015 her:

_____________________________________________________________________________________

HVEN ER MEDLEM?

Som borger i vores område er du allerede medlem og har dermed os som talerør til Næstved Kommune. Lokalråd for Tybjerg & Omegn dækker samme område som LBF Tybjerg & Omegn, men er stiftet på opfordring af Næstved Kommune, for at vi kan få høringsret, samt at Næstved Kommunes hensigt er at benytte lokalrådene som første kontakt til lokalområderne.

Som Lokalråd formidler vi altså også information videre til områdets andre foreninger.


Webansvarlig: Mai-Britt Sieben Hansen  •  Mobil: +45 26 29 34 15  •  E-mail: info@tybjerg.info