Lokalråd                                 

Læs om forklaringen på udformningen af Lokalrådets logo - symboliken i det her:

  Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til:

Ordinær Generalforsamling i Lokalråd Tybjerg og Omegn.

Onsdag d. 20. april 2022 kl. 19.00 i Cafeen, Tybjerghus, med følgende 

 dagsorden

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2021
 5. Indkomne forslag
 6. Valg for 2 år af medlemmer til Bestyrelsen, på valg er:
  • Mai-Britt Sieben Hansen, Tybjerg 
  • Maiken Vesth, Tybjerglille Bakker
  • Peter P. Seedorff, Tybjerglille 
 7. Valg for 1 år af suppleanter til Bestyrelsen, på valg er:
  • Inge og Ole Jensen, Tybjerglille Bakker
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:
  • Lone Paaske og Elo Andersen, Tybjerglille Bakker
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til for­manden og skal være modtaget senest 10 dage inden generalfor­sam­lingen. Efter fristens udløb offentliggøres forslagene på tybjerg.info

Efter Lokalrådets generalforsamling afholder Landsbyforeningen sin generalforsamling.

Arrangementet er åbent for alle! Man skal være borger bosat i Lokalrådets område og fyldt 15 år for at have stemmeret og være valgbar til Lokalrådet.

 Læs her referatet fra generalforsamlingen 2021:

 Læs vedtægterne for lokalrådet her:

_____________________________________________________________________________________

HVEM ER MEDLEM?

Som borger i vores område er du allerede medlem og har dermed os som talerør til Næstved Kommune. Lokalråd for Tybjerg & Omegn dækker samme område som LBF Tybjerg & Omegn, men er stiftet på opfordring af Næstved Kommune, for at vi kan få høringsret, samt at Næstved Kommunes hensigt er at benytte lokalrådene som første kontakt til lokalområderne.

Som Lokalråd formidler vi altså også information videre til områdets andre foreninger.

 
Webansvarlig: Mai-Britt Sieben Hansen  •  Mobil: +45 26 29 34 15  •  E-mail: info@tybjerg.info