Så er skoleåret startet:


Tjek Tybjerg Privatskoles hjemmeside for ledige pladser, el ring til  skolens kontor på
 tlf: 3220 0080 for mere information og en rundvisning.

                                                           
 Tybjerg Privatskoles elever ved skolens hjertestarter.
Se mere på skolens hjemmeside: www.tybjergprivatskole.dk

Kontakt: Skoleleder Kenneth Oxborg: 3220 0080

Webansvarlig: Mai-Britt Sieben Hansen  •  Mobil: +45 26 29 34 15  •  E-mail: info@tybjerg.info