Generalforsamlingen aflyst

 

 

 

 

 

 

Landsbyforeningen Tybjerg & Omegn

_________________________________________

 

Landsbyforeningen Tybjerg & Omegn ønsker at styrke det lokale fællesskab og sammenhold og at arbejde for at bevare og videreudvikle lokalsamfundet. Dette sker gennem et aktivt medborgerskab og gennem samarbejde med politikere og myndigheder, områdets lokalråd og foreninger, borgere, institutioner og erhverv.

Foreningen dækker Tybjerg og Aversi sogne.

 

Landsbyforeningen arbejder for dig

Vi arbejder med en række projekter - bl.a. bedre transport i lokalområdet og sikker trafik både for skolebørn og områdets øvrige trafikanter. Vi har desuden sociale og sportslige arrangementer – ofte i samarbejde med områdets øvrige aktører og foreninger. Lokalrådet er en vigtig samarbejdspartner.

 

Har du gode ideer til aktiviteter – eller ønsker til hvad foreningen skal tage op, så vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan kontakte foreningens formand på mail

lbfformand@tybjerg.info

 

Vær med i Landsbyforeningen

Alle foreningers styrke og gennemslagskraft afhænger af medlemmerne, så dit medlemskab af foreningen er vigtigt.

Alle med interesse for lokalsamfundet i Tybjerg og Aversi sogne kan være medlemmer. Prisen for et medlemskab er 100 kr. og for husstanden 150 kr. årligt.

 

Her er nogle af vores seneste projekter

Tybjergløbet

Tybjergløbet er ved at være en tradition. Motionsløbet foregår første lørdag i juni, og her er plads for alle i familien - fra de yngste med en rute på 1 km til de ambitiøse, som kan løbe en halv eller hel maraton.

Løbet gennemføres i samarbejde med Tybjerg Privatskole, og med over 120 deltagere sidste år er det blevet en vigtig lokal begivenhed.

 

Viseaftener

Foreningen arrangerer jævnligt viseaftener i Tybjerghus, hvor sang og hygge er i centrum.

 

Legeplads

En gruppe er nedsat for at undersøge muligheden for at lave en legeplads i Tybjerglille Bakker.

 

Sikker trafik

Et lille udvalg arbejder med sikker trafik – i øjeblikket især i Aversi.

 

Kurser i brug af hjertestarter

Foreningen har organiseret deltagelsen i kurser i brug af hjertestarter, som er ophængt ved Tybjerghus.

 

Andre aktiviteter

  • lokalhistoriske foredrag

  • udflugter i lokalområdet

  • støtte til andre gruppers og foreningers aktiviteter – bl.a. Tybjerg Forsamlingshus, Ekko Festival

 

Med venlig hilsen

Landsbyforeningen Tybjerg & Omegn – din aktive forening

 

 

 Den 18. Marts afholdte Landsbyforeningen Tybjerg og Omegn generalforsamling.

Du kan læse referatet, formandens beretning og regnskabet her under.

Læs regnskabet for 2018 her:

Læs formandens beretning for 2018 her:

Læs referat fra generalforsamlingen 2019 her:

 

 

 

                 

 

________________________________________________________

 

Landsbyforeningen Tybjerg & Omegn

Formål

 Foreningens formål er at støtte sammenholdet i lokalområdet, at fremme tilflytning og at udvikle lokalsamfundet. Det er derfor bestyrelsens opgave at fremme og styrke initiativer, der gør det attraktivt for folk i alle aldre at leve og færdes i Tybjerg området (foreningsliv, boliger, skoleforhold, transportforhold, turisme, erhvervsliv, kultur etc.) Samt talerør for lokalsamfundet udadtil. Foreningen er ikke parti-politisk.

Medlemskab

 Som medlem kan optages enhver med interesse for lokalsamfundet i Tybjerg og Aversi Sogne. Ægtefæller eller samlevende par kan begge stå som medlem og har så begge stemmeret.

Pris for medlemskab er 100 kr for enkeltpersoner og 150 kr for husstanden årligt.

Hvad laver vi så:

Viseaftner, erindringsfordrag, besøg i andre foreninger, udflugter i vores dejlige område og så arbejder vi sammen med Lokalrådet med fx. Cykelsti mellem Bakkerne og Herlufmagle, Hastighedsbegrænsninger i Tybjerglille og Aversi samt alle foreningernesdag som i 2015 bliver den 10 Maj.

Hvis du har et godt forslag til en arrangement så kontakt formanden.

Se vedtægterne her:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs referatet fra generalsorsamlingen 2017 her:

Læs formandens beretning her:

 

Læs referatet fra generalforsamlingen 2016 her:

formandens beretning for 2015 her:

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs referatet fra generalforsamlingen 2015 her:

Læs formandens beretning for 2014 her:

Se regnskabet for 2014 her:

  suppleanter:
Marianne Hansen telefon 20 21 01 56,
email: mhmh3010@gmail.com
 
 Vinnie Mortensen 
email: vmo@aarsleff.com
TLF: 20263332
  

Webansvarlig: Mai-Britt Sieben Hansen  •  Mobil: +45 26 29 34 15  •  E-mail: info@tybjerg.info