Den 18. Marts afholdte Landsbyforeningen Tybjerg og Omegn generalforsamling.

Du kan læse referatet, formandens beretning og regnskabet her under.

Læs regnskabet for 2018 her:

Læs formandens beretning for 2018 her:

Læs referat fra generalforsamlingen 2019 her:

 

 

HUSK støtter du Landsbyforeningen er du med til at støtte lokale arrangementer i dit lokalområde. 

Vi har støttet økonomisk:

Forsamlingshuset med nye stole, Tybjerg hus cafe ved vi lejer os inde der til viseaften generalforsamlinger mm, folkedanserne ved deres jubilæum, fastelavn hvor vi sponsorer gaver og kroner, Tybjerg familie dag med musik underholdning, Ekko festivalen med et lille tilskud. mm.

                 

 

________________________________________________________

 

Landsbyforeningen Tybjerg & Omegn

Formål

 Foreningens formål er at støtte sammenholdet i lokalområdet, at fremme tilflytning og at udvikle lokalsamfundet. Det er derfor bestyrelsens opgave at fremme og styrke initiativer, der gør det attraktivt for folk i alle aldre at leve og færdes i Tybjerg området (foreningsliv, boliger, skoleforhold, transportforhold, turisme, erhvervsliv, kultur etc.) Samt talerør for lokalsamfundet udadtil. Foreningen er ikke parti-politisk.

Medlemskab

 Som medlem kan optages enhver med interesse for lokalsamfundet i Tybjerg og Aversi Sogne. Ægtefæller eller samlevende par kan begge stå som medlem og har så begge stemmeret.

Pris for medlemskab er 100 kr for enkeltpersoner og 150 kr for husstanden årligt.

Hvad laver vi så:

Viseaftner, erindringsfordrag, besøg i andre foreninger, udflugter i vores dejlige område og så arbejder vi sammen med Lokalrådet med fx. Cykelsti mellem Bakkerne og Herlufmagle, Hastighedsbegrænsninger i Tybjerglille og Aversi samt alle foreningernesdag som i 2015 bliver den 10 Maj.

Hvis du har et godt forslag til en arrangement så kontakt formanden.

Se vedtægterne her:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs referatet fra generalsorsamlingen 2017 her:

Læs formandens beretning her:

 

Læs referatet fra generalforsamlingen 2016 her:

formandens beretning for 2015 her:

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs referatet fra generalforsamlingen 2015 her:

Læs formandens beretning for 2014 her:

Se regnskabet for 2014 her:

  suppleanter:
Marianne Hansen telefon 20 21 01 56,
email: mhmh3010@gmail.com
 
 Vinnie Mortensen 
email: vmo@aarsleff.com
TLF: 20263332
  

Webansvarlig: Mai-Britt Sieben Hansen  •  Mobil: +45 26 29 34 15  •  E-mail: info@tybjerg.info