Tybjerg Kirke 

Tybjerg Kirke udmærker sig ved nogle meget interessante kalkmalerier fra 4 forskellige perioder. Altertavlen er et pompøst billedskærerarbejde fra 1658, udført af Abel Schrøder den Yngre.

                                                

Adgang kan arrangeres ved at kontakte graveren mellem kl. 8 og 9 eller 12 og 13 alle dage undtagen mandag på telefonnummer 21 29 22 92.

  Tybjerg Sogn: www.sogn.dk/tybjerg

  Kirkens historie: www.kirkehistorie.dk

  Om kirken: www.nordenskirker.dk

Information

Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Præstegården samt til Sognehøjskolen både i og udenfor sognet.

  ) Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik tlf. 7026 2727, hvis man er visiteret til handicapkørsel. Bestil venligst dagen før.

  ) Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan kørsel bestilles hos Næstved Taxa, tlf. 5577 7272. Bestil venligst dagen før. Kirkekassen betaler.

Program
Se programmet i sognebladet, som du finder i menuen til venstreKontakt


Sognepræst og provst.
Vagn Birk Jensen
Birkelundsvej 10, Tyvelse
4171 Glumsø
E-mail: vbj@km.dk
Træffes på tlf.: 57 64 60 14

Træffetider:
tirsdag 10-11, onsdage kl. 17-18,

torsdag og fredag kl. 10-11.

Mandag er fridag.

Sognepræst:

Mette Paulin Blomgren Tlf. 2037 9050.
Mail: mpb@km.dk Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.

Graver for Aversi og Tybjerg kirker:
Annette Olsen
Træffes på tlf.: 21292292


Webansvarlig: Mai-Britt Sieben Hansen  •  Mobil: +45 26 29 34 15  •  E-mail: info@tybjerg.info