Adgang kan arrangeres ved at kontakte graveren mellem kl. 8 og 9 eller 12 og 13 alle dage undtagen mandag på telefonnummer 21 29 22 92.

  Tybjerg Sogn: www.sogn.dk/tybjerg

  Kirkens historie: www.kirkehistorie.dk

  Om kirken: www.nordenskirker.dk

 

 

 

  

Webansvarlig: Mai-Britt Sieben Hansen  •  Mobil: +45 26 29 34 15  •  E-mail: info@tybjerg.info