Velkommen til Tybjerg & Omegns hjemmeside

 

 Så er ALLE FORENINGERS DAG vel overstået.

 

Her igennem vil jeg gerne sige tak til alle jer, der kom og var med til at støtte op om dagen. 

Tak til alle jer, der frivilligt har lagt jeres tid ind i arrangementet. Sådan en dag tager lang tid at arrangere, men er hurtigt overstået. Derfor er det også så dejligt, når man føler, at det bærer frugt, når frivilligt arbejde bærer "lønnen" i sig selv. 

Tak til koret fra Tybjerg Privatskole, der i Tybjerg Kirke leverede en meget smuk skolekoncert, flot dirigeret af Mette Kofoed Sourial. Også tak til sognepræst Vagn Birk Jensen, som igen lod kirken stå åben og dermed inddrager den i lokalområdets aktiviteter. 

Jeg syntes også, der skal lyde en stor tak til Tybjerg Privatskole ledet af Kenneth Oksborg, som igen viser, at den  på bedste vis at binder vores områdes befolkning sammen.  

I år prøvede vi noget nyt - som vi selvfølgelig var spændt på, hvordan dette ville blive modtaget.

Her kan nævnes stand med lokale erhvervsdrivende, ponytræk og får, der kunne klappes, åben børnehave og gæsteoptræden af et Bokwa- hold fra Vordingborg, Førslev Spillemænd, som underholdt med god musik og sang for alle. 

Derud over som vi plejer: loppemarked, motionsløb og åbent vandværk, Tybjerg Folkedansere. Samt stande med Egnshistoriske Forening, Herluflille Møllelaug, Landsbyforeningen og Sognebladet. Og selvfølgelig Lokalrådets bogstavløb – en konkurrence gennem hele Tybjerg for at finde de bogstaver, der skulle sættes sammen for at danne løsningernes ord.

Spejderne havde åbnet skolen bålplads, hvorfra der fabrikeredes og solgtes de lækreste burgere med kamsteg, hvilke var så stor en succes, at de hurtigt fik udsolgt. 

Den samme succes fik skolens Støtteforening, som solgte kaffe og kage. Sidst nævnte blev også blev hurtigt udsolgt. 

Til sidst var der næsten fuldt hus i kirken, hvor der var engageret et færøsk kor, Húsakórid, som sluttede dagen af på smukkeste vis go Tybjerg hus ca´fe der lave et flot afslutnings måltid.


Vi håber, at endnu flere vil komme forbi næste gang, vi afholder ALLE FORENINGERS DAG.

 

Mai-britt                

 ____________________________________________________            

 FIBERNET I MIT OMRÅDE?

 

Næstved Kommune har fået andel i en pulje, der er afsat til forbedring af internet- og mobildækning i landdistrikterne. Kommunen har umiddelbart tænkt at fokusere på at yde støtte til etablering af fibernet i yderområderne. Den endelige model er ikke fastlagt, men vi er blevet opfordret til at komme med forslag til konkrete projekter i Lokalrådets område.

Lokalråd Tybjerg og Omegn opfordrer derfor til, at man i de områder, hvor der ikke i dag er tilkoblingsmulighed til fibernet prøver at samle tilslutning fra så mange husstande som muligt. Lokalrådet vil så i samarbejde med jer, Kommunen og SEAS-NVE eller anden udbyder søge at afdække muligheden for etablering af netværk og for kommunalt lån eller tilskud.

For 3 af de relevante områder er det lykkedes at træffe aftale om en foreløbig koor­dinator – kontakt dem, hvis I vil deltage i arbejdet, har gode ideer eller vil være helt sikre på ikke at blive glemt.

Hjelmsøelille og omegn – Claus Sieben Hansen, hjelmsoegaard@hotmail.com

Aversi by og omegn – Anders Madsen, sorvinmadsen@mail.dk

Spragelse og Broksøvej – Cathrine Rigels Gudbergsen, crg@broksoe.com

Bor du uden for disse områder så kontakt gerne Lokalråd Tybjerg og Omegn direkte ( se under lokalrådet) med henblik på at få afklaret mulighederne, hvor du bor.

     


                    

       

 


                       Siden er sidst opdateret den 26. maj 2015.

Webansvarlig: Mai-Britt Sieben Hansen  •  Mobil: +45 26 29 34 15  •  E-mail: info@tybjerg.info